[1]
Słoboda, A. 2023. Zmiany składniowe w wybranych konstrukcjach z bezokolicznikiem w średniowiecznej polszczyźnie. Prace Filologiczne. 78, (grudz. 2023), 375–387. DOI:https://doi.org/10.32798/pf.1190.