[1]
Reichan, J. 2022. Wyraz ZALEWAJKA w gwarach polskich. Prace Filologiczne. 77, (grudz. 2022), 397-407. DOI:https://doi.org/10.32798/pf.1039.