Terminy współczesnej aspektologii


Abstrakt

Artykuł omawia podstawowe terminy aspektologii: kryterium parzystości aspektowej, klasy akcjonalne, rodzaje akcji i znaczenia szczegółowe aspektu niedokonanego oraz dokonanego. Terminologia współczesnej aspektologii jest zmienna i wciąż się rozwija, w polszczyźnie nie zawsze jest ustalona. Artykuł tylko w niewielkim, niezbędnym stopniu analizuje teorię aspektu. Zadaniem autora jest uporządkowanie i zdefiniowanie niejednoznacznych terminów

Słowa kluczowe

aspekt czasownika, klasy akcjonalne, rodzaj akcji (Aktionsart)

Agrell, S. (1908). Aspektänderung und Aktionsartbildung beim polnischen Zeitworte: ein Beitrag zum Studium der indogermanischen Präverbia und ihrer Bedeutungsfunktionen Vol. 4, No. 2. Lund: Håkan Ohlssons Buchdruckerei.

Agrell, S. (1918). Przedrostki postaciowe czasowników polskich. Kraków: Nakł. Akademii Umiejętności.

Bogusławski, A. (2003). Aspekt i negacja. Warszawa: Takt.

Bondarko, A.V. (1971). Vid i vremja russkogo glagola. Moskva: Izdatelʹstvo „Nauka”

Dickey, S. (2000). Parameters of Slavic aspect: A cognitive approach. Stanford: CSLI.

Garey, H. (1957). Verbal Aspect in French, Language, 33(2), 91–110.

Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel, H. (red.). (1998). Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Karolak, S. (1996). O semantyce aspektu (w dwudziestą rocznicę publikacji rozprawy F. Antinucciego i L. Gebert Semantyka aspektu czasownikowego), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 52, 9–56.

Kątny, A. (1994). Zu ausgewählten Aktionsarten im Polnischen und ihre Entsprechungen im Deutschen. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Łaziński, M. (2020). Wykłady o aspekcie polskiego czasownika. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Maslov, Ju.S. (1948). Vid i leksičeskoe značenie glagola v sovremennom russkom literaturnom jazyke, Izvestija Akademii Nauk SSSR, 7(4), 307–316.

Nagórko, A., Łaziński, M., Burkhardt, H. (2004). Dystynktywny słownik synonimów. Kraków: Universitas.

Padučeva, E.V. (1994). Taksonomičeskie kategorii glagola i semantika vidovogo protivopostavlenija, Semiotika i Informatika, 34, 7–31.

Padučeva, E.V. (1998). Opyt sistematizacii ponjatij i terminov aspektologii, Russian Lingusistics, 32, 35–58.

Rönkä, R. (2005). U istokov russko i slavjanskoj aspektologičeskoj mysli: opisanie temporal’no-aspektual’nych sistem ot pervych traktatov do Nikolaja Greča i Aleksandra Vostokova. Tampere: University of Tampere.

Stawnicka, J. (2009). Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą „Aktionsarten” w języku rosyjskim i polskim, t. 1: Czasowniki z formantami modyfkacyjnymi. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stawnicka, J. (2010). Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą „Aktionsarten” w języku rosyjskim i polskim, t. 2: Czasowniki z formantami modyfkacyjnymi w konfrontacji przekładowej (na materiale rosyjsko-polskim i polsko-rosyjskim). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Vendler, Z. (1957). Verbs and Times, The Philosophical Review, 66(2), 143–160.

Zaliznjak, A.A., Šmelev, A.D. (2000). Vvedenie v russkuju aspektologiju. Moskva: Jazyki russkoj kul’tury.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Łaziński, M. (2021). Terminy współczesnej aspektologii. Prace Filologiczne, 76, 363–374. https://doi.org/10.32798/pf.866

Marek Łaziński 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5718-4435