Z problematyki przesunięć chronologizacyjnych w "Wielkim słowniku języka polskiego PAN"


Abstrakt

Autor przedstawia kwestie metodologiczne związane z datowaniem haseł Wielkiego słownika języka polskiego PAN, istniejącego tylko w wersji elektronicznej (na stronie www.wsjp.pl). Twórcy tego cennego, kontynuowanego opracowania, poszukując „dat urodzenia” poszczególnych wyrazów, koncentrują się na źródłach słownikowych, głównie niestety jednojęzycznych. Rzadko natomiast szukają odpowiednich danych w słownikach przekładowych oraz (co jeszcze istotniejsze) w tekstach pozasłownikowych: literackich, naukowych, prasowych itp. Ustalanie chronologii słownictwa polskiego to zadanie wymagające wciąż znacznego wysiłku badawczego.

Słowa kluczowe

leksyka polska, chronologizacja, Wielki słownik języka polskiego PAN

Arct, M. (1936). Słownik ortograficzny języka polskiego. Wydanie szóste. Nowa pisownia, uchwalona przez Komitet Ortograficzny Polskiej Akademii Umiejętności w roku 1936. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.

Bogusławski, A. (1962). Mały słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Czepieliński, F. (1873). Słownik polsko-rossyjski administracyjno-sądowo-techniczny, cz. 1–2, wyd. 2, znacznie powiększ. (…). Warszawa: J. Goldman

Giedroyć, F. (1931–1933). Polski słownik lekarski, t. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego.

Grzegorczyk, P. (1967). Index lexicorum Poloniae. Bibliografia słowników polskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Karpowicz, T. (2001). Słownik ortograficzny. Rejestr wyrazów występujących w języku polskim. Warszawa: Muza.

Laskowski, O. (red.). (1931–1939). Encyklopedja wojskowa, t. 1–8. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Wojskowej.

Lehr-Spławiński, T. (red.) (1938–1939). Trzaski, Everta i Michalskiego słownik języka polskiego, t. 1: A–K, t. 2: L–N [normalny]. Warszawa: Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Everta i Michalskiego.

Łempicki, S. i in. (red.). (1933–1939). Encyklopedja wychowania, t. 1–3. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Orgelbrand, S. (1859–1868). Encyklopedyja powszechna, t. 1–28. Warszawa: S. Orgelbrand.

Smółkowa, T. (1976). Nowe słownictwo polskie. Badania rzeczowników. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Stadtmüller, K., Stadtmüller, K. (1913). Niemiecko-polski słownik techniczny. Kraków: L. Stadtmüller.

Stadtmüller, K., Stadtmüller, K. (1936). Słownik techniczny. Część polsko-niemiecka, t. 1–2. Poznań: L. Dolniak.

Ślaski, B. (1906). Słownik rosyjsko-polski administracyjno-prawniczy (…). Warszawa: J. Fiszer.

Wawrzyńczyk, J. (1999). Nowe słownictwo polskie. Fikcje i fakty. Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wawrzyńczyk, J. (2010). Inny „Doroszewski”. Łask: Leksem.

Wawrzyńczyk, J. (2011). Słownictwo nowopolskie. Redatacje. Warszawa: BEL Studio.

Wysocki, K. (2019). Mylneryki. Ilustrowany katalog błędów, skłonności i złudzeń poznawczych. Warszawa: Productive Poetry

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Wawrzyńczyk, J. (2021). Z problematyki przesunięć chronologizacyjnych w "Wielkim słowniku języka polskiego PAN". Prace Filologiczne, 76, 499–505. https://doi.org/10.32798/pf.861

Jan Wawrzyńczyk 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2011-3240