W kręgu japońskiej gramatyki i pragmatyki miejsca – gramatykalizacje oraz leksykalizacje rzeczownika TOKORO


Abstrakt

W pozbawionej zaimków względnych japońszczyźnie zwracają uwagę charakterystyczne gramatykalizacje oraz nominalizujące użycia defektywnego rzeczownika tokoro ‘miejsce’. Wśród wielu jego funkcji składniowych można zaobserwować także przejawy charakterystycznych przesuwek semantycznych od znaczeń lokatywnych ku temporalnym bądź sytuacyjnym, a także od znaczeń konkretnych ku abstrakcyjnym. Nominalizujące użycie tokoro poszerza zakres relatywizacji składniowej w obrębie struktury japońskich zdań złożonych.

Słowa kluczowe

język japoński, rzeczownik formalny, nominalizacja, nominalizator, zdanie względne, lokatywność, przesunięcie semantyczne

Źródła leksykograficzne:

Kitahara Y. (ed.). (2010). Meikyō kokugo jiten. Tōkyō: Taishūkan Shoten.

Morioka K. (ed.). (2000). Shūeisha kokugo jiten. Tōkyō: Shūeisha.

Sunakawa Y. (ed.). (2001). Nihongo bunkei jiten. Tōkyō: Kurosio Shuppan.

Tomomatsu E. (ed.). (2013). Donna toki dō tsukau. Nihongo hyōgen bunkei 500. Tōkyō: Alc.

Opracowania:

Grzegorczykowa, R. (2001). Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Huszcza, R., Ikushima, M., Majewski, J. (2003). Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami. Tom I. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Huszcza, R., Matsumoto, A., Pietrow, J.A., Wojciechowski, B.T. (2011). Polisemia jednostek leksykalnych w słowniku japońsko-polskim (część I), Lexicographica Iapono-Polonica I, 253–274.

Huszcza, R., Matsumoto, A., Pietrow, J.A., Wojciechowski, B.T. (2013). Polisemia jednostek leksykalnych w słowniku japońsko-polskim (część II), Lexicographica Iapono-Polonica, II, 91–106.

Huszcza, R. (2011). Monolingwalna i kontrastywna charakterystyka japońszczyzny w leksykografii, Lexicographica Iapono-Polonica, I, 153–176.

Miyajima T. (ed.). (1998). Nihongo ruigi hyōgen no bunpō (ge) fukubun, reibun-hen. Tōkyō: Kuroshio Shuppan.

Nagara S. (ed.). (1987). Keishiki meishi. Tōkyō: Aratake Shuppan.

Pietrow, J.A. (2013). Model opisu leksykograficznego w słowniku Gakken Kan-Wa daijiten, Lexicographica Iapono-Polonica, II, 311–326.

Shibatani, M. (1990). Languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-31


Pietrow, J. (2020). W kręgu japońskiej gramatyki i pragmatyki miejsca – gramatykalizacje oraz leksykalizacje rzeczownika TOKORO. Prace Filologiczne, (75/2), 157–177. https://doi.org/10.32798/pf.691

Jarosław Pietrow 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5932-0792