Локативні прислівники в говірках української мови: лексикографічне моделювання


Abstrakt

W artykule przebadano przysłówki lokatywne, które reprezentują opozycję semantyczną góra – dół. Przedstawiono nowe podejście analizy systemu derywatów w odniesieniu do epidygmatycznego słownika dialektalnego. Interpretacja wybranych przysłówków została oparte na materiale gwar ukraińskich.

Pobierz

Opublikowane : 2020-01-20


Ястремська, Т. (2020). Локативні прислівники в говірках української мови: лексикографічне моделювання. Prace Filologiczne, (74), 69-80. https://doi.org/10.32798/pf.449

Тетяна Ястремська 
https://orcid.org/0000-0001-9619-7730