Niewieczerzał, Marta, i Maciej Skowera. Od Redakcji. Dzieciństwo. Literatura i Kultura 3, no. 1 (lipiec 31, 2021): 6-9. Udostępniono grudzień 5, 2021. https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/article/view/830.