Bukowiecki, Łukasz. „Legendy Warszawskie Czytane Na Dystans. Mapowanie Podań Lokalnych W Perspektywie Geopoetyki I Geografii Literackie”j. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, T. 3, nr 1, July 2021, s. 11-25, doi:10.32798/dlk.636.