Wróblewska, V. „Filmowe Adaptacje Baśni I Bajek Ludowych. Problemy Przekładu Intersemiotyczneg”o. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, T. 1, nr 1, July 2019, s. 9-29, doi:10.32798/dlk.34.