[1]
P. Manelska, O baśni i jej przeobrażeniach w serialu animowanym Wodogrzmoty Małe Alexa Hirscha – wybrane zagadnienia, dlk, t. 3, nr 2, s. 84-95, grudz. 2021.