[1]
N. Gupta Vij, „Opowieści ponad czasem. Pojmowanie hybrydyczności w dziecięcych opowieściach fantastycznych z okresu bengalskiego renesans”u, dlk, t. 3, nr 2, s. 166-181, grudz. 2021.