[1]
M. Mussies, „«Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie». Neomediewalizm jako wyznacznik antropomorfizmu w inspirowanej serialem Gumisie fanowskiej twórczości rodzicó”w, dlk, t. 3, nr 2, s. 60-83, grudz. 2021.