[1]
A. Pekaniec, Jak przerobić baśnie na zaangażowane utopie? Twórczość prozatorska Angeli Carter, dlk, t. 2, nr 1, s. 170-191, lip. 2020.