[1]
K. Matuszko, W poszukiwaniu Pięknego Ludu – palingeneza niektórych motywów folkloru celtyckiego w wybranych powieściach young adult fantasy, dlk, t. 5, nr 2, s. 89-113, grudz. 2023.