[1]
A. Fimiak-Chwiłkowska, Umiędzynarodowienie literatury dziecięcej i młodzieżowej – zagrożenie czy szansa dla kulturowej różnorodności?, dlk, t. 4, nr 2, s. 99-111, grudz. 2022.