Manelska, P. (2021) O baśni i jej przeobrażeniach w serialu animowanym Wodogrzmoty Małe Alexa Hirscha – wybrane zagadnienia, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 3(2), s. 84-95. doi: 10.32798/dlk.824.