Niewieczerzał, M. (2021) „Magiczna Warszawa. Fantastyczne przestrzenie polskiej stolicy w literaturze dziecięcej i młodzieżowej – wybrane przykład”y, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 3(1), s. 53-66. doi: 10.32798/dlk.818.