Gupta Vij, N. (2021) „Opowieści ponad czasem. Pojmowanie hybrydyczności w dziecięcych opowieściach fantastycznych z okresu bengalskiego renesans”u, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 3(2), s. 166-181. doi: 10.32798/dlk.760.