Morawska, N. (2021) Ocalająca moc literatury i sztuki – analiza powieści Jak ziarnka piasku Joanny Jagiełło w świetle biblioterapii i arteterapii, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 3(1), s. 127-149. doi: 10.32798/dlk.750.