Bukowiecki, Łukasz (2021) „Legendy warszawskie czytane na dystans. Mapowanie podań lokalnych w perspektywie geopoetyki i geografii literackie”j, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 3(1), s. 11-25. doi: 10.32798/dlk.636.