Mussies, M. (2021) „«Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie». Neomediewalizm jako wyznacznik antropomorfizmu w inspirowanej serialem Gumisie fanowskiej twórczości rodzicó”w, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 3(2), s. 60-83. doi: 10.32798/dlk.625.