Pekaniec, A. (2020) Jak przerobić baśnie na zaangażowane utopie? Twórczość prozatorska Angeli Carter, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 2(1), s. 170-191. doi: 10.32798/dlk.352.