Wróblewska, V. (2019) „Filmowe adaptacje baśni i bajek ludowych. Problemy przekładu intersemiotyczneg”o, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 1(1), s. 9-29. doi: 10.32798/dlk.34.