Mínguez-López, X. (2019) Nieustraszone czy niewidzialne? Bohaterki katalońskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 1(1), s. 180-205. doi: 10.32798/dlk.27.