Harasimowicz, J. (2019) „«Sharonka». Praktyka i dzieło w projektach artystycznych Sharon Lockhart z udziałem dzieci i młodzież”y, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 1(1), s. 160-179. doi: 10.32798/dlk.22.