Zabrzewska, A. (2019) „O ciałach, które się stają. Feminizm materialny w literaturze dla dzieci i młodzież”y, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 1(1), s. 259-272. doi: 10.32798/dlk.17.