Slany, K. (2019) Pisanie o kobiecie a «pisanie kobiety» w twórczości Marii Krüger, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 1(1), s. 248-258. doi: 10.32798/dlk.16.