Mik, A. i Skowera, M. (2023) Czy «warto zaklęcie o zwycięstwie dobra powtarzać niczym mantrę»? Rozmowa z Violettą Wróblewską, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 5(2), s. 135-147. doi: 10.32798/dlk.1306.