Matuszko, K. (2023) W poszukiwaniu Pięknego Ludu – palingeneza niektórych motywów folkloru celtyckiego w wybranych powieściach young adult fantasy, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 5(2), s. 89-113. doi: 10.32798/dlk.1202.