Fimiak-Chwiłkowska, A. (2022) Umiędzynarodowienie literatury dziecięcej i młodzieżowej – zagrożenie czy szansa dla kulturowej różnorodności?, Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 4(2), s. 99-111. doi: 10.32798/dlk.1028.