Bukowiecki, Łukasz. 2021. „Legendy Warszawskie Czytane Na Dystans. Mapowanie Podań Lokalnych W Perspektywie Geopoetyki I Geografii Literackie”j. Dzieciństwo. Literatura I Kultura 3 (1), 11-25. https://doi.org/10.32798/dlk.636.