MANELSKA, P. O baśni i jej przeobrażeniach w serialu animowanym Wodogrzmoty Małe Alexa Hirscha – wybrane zagadnienia. Dzieciństwo. Literatura i Kultura, v. 3, n. 2, p. 84-95, 31 dez. 2021.