GUPTA VIJ, N. Opowieści ponad czasem. Pojmowanie hybrydyczności w dziecięcych opowieściach fantastycznych z okresu bengalskiego renesansu. Dzieciństwo. Literatura i Kultura, v. 3, n. 2, p. 166-181, 31 dez. 2021.