BUKOWIECKI, ŁUKASZ. Legendy warszawskie czytane na dystans. Mapowanie podań lokalnych w perspektywie geopoetyki i geografii literackiej. Dzieciństwo. Literatura i Kultura, v. 3, n. 1, p. 11-25, 31 jul. 2021.