WRÓBLEWSKA, V. Filmowe adaptacje baśni i bajek ludowych. Problemy przekładu intersemiotycznego. Dzieciństwo. Literatura i Kultura, v. 1, n. 1, p. 9-29, 24 jul. 2019.