Ramos, A. (2021). Zintegrowane podejście do studiów nad przekładem i transmediacją w literaturze dziecięcej. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(2), 201-209. https://doi.org/10.32798/dlk.819