Skowera, M. (2021). Warszawa na ilustracjach w książkach dziecięcych i młodzieżowych – rekonesans. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(1), 26-52. https://doi.org/10.32798/dlk.785