Leszczyński, G. (2021). „Warszawa jest przecież tęczowa”. Obraz przestrzeni miasta w autodziecięcych tekstach kultury nagrodzonych w konkursie varsavianistycznym Muzeum Warszawy. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(1), 110-125. https://doi.org/10.32798/dlk.775