Gupta Vij, N. (2021). Opowieści ponad czasem. Pojmowanie hybrydyczności w dziecięcych opowieściach fantastycznych z okresu bengalskiego renesansu. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(2), 166-181. https://doi.org/10.32798/dlk.760