Morawska, N. (2021). Ocalająca moc literatury i sztuki – analiza powieści Jak ziarnka piasku Joanny Jagiełło w świetle biblioterapii i arteterapii. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(1), 127-149. https://doi.org/10.32798/dlk.750