Bukowiecki, Łukasz. (2021). Legendy warszawskie czytane na dystans. Mapowanie podań lokalnych w perspektywie geopoetyki i geografii literackiej. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(1), 11-25. https://doi.org/10.32798/dlk.636