Rybak, K. (2021). „Zupełnie inne miasto”. Obrazy warszawskiego getta w polskiej literaturze dziecięcej XXI wieku. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 3(1), 67-84. https://doi.org/10.32798/dlk.634