Pekaniec, A. (2020). Jak przerobić baśnie na zaangażowane utopie? Twórczość prozatorska Angeli Carter. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 2(1), 170-191. https://doi.org/10.32798/dlk.352