Wróblewska, V. (2019). Filmowe adaptacje baśni i bajek ludowych. Problemy przekładu intersemiotycznego. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(1), 9-29. https://doi.org/10.32798/dlk.34