Mínguez-López, X. (2019). Nieustraszone czy niewidzialne? Bohaterki katalońskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(1), 180-205. https://doi.org/10.32798/dlk.27