Harasimowicz, J. (2019). „Sharonka”. Praktyka i dzieło w projektach artystycznych Sharon Lockhart z udziałem dzieci i młodzieży. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(1), 160-179. https://doi.org/10.32798/dlk.22