Slany, K. (2019). Pisanie o kobiecie a „pisanie kobiety” w twórczości Marii Krüger. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 1(1), 248-258. https://doi.org/10.32798/dlk.16