Matuszko, K. (2023). W poszukiwaniu Pięknego Ludu – palingeneza niektórych motywów folkloru celtyckiego w wybranych powieściach young adult fantasy. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 5(2), 89-113. https://doi.org/10.32798/dlk.1202