Fimiak-Chwiłkowska, A. (2022). Umiędzynarodowienie literatury dziecięcej i młodzieżowej – zagrożenie czy szansa dla kulturowej różnorodności?. Dzieciństwo. Literatura I Kultura, 4(2), 99-111. https://doi.org/10.32798/dlk.1028