(1)
Jagiełło, J. Historia I Współczesność Muzeum Książki Dziecięcej W Warszawie. dlk 2021, 3, 125-138.